Regelsæt - 1.z

Dette regelsæt blev lavet i forbindelse med vores hyttetur i 1.g

  • Vi forventer, at alle, både elever og lærere, viser gensidig respekt og hensyn til hinanden.
  • Vi forventer, at lærerne varierer undervisningen og gør den spændende og udfordrende for os.
  • Vi forventer, at lærerne ikke bringer en negativ stemning med ind i klassen fra eventuelle tidligere uoverensstemmelser.
  • Både lærer og elever må forvente en gensidig hjælp, kritik og respons på hinandens/hverenkelts arbejde (indsats).
  • Vi forventer, så vidt muligt, at lærerne planlægger og snakker sammen om afleveringer og andre lidt større opgaver.
  • Vi vil bestræbe os på at holde motivationen hele dagen. Er dette ikke muligt, må vi ikke virke forstyrrende på de andre i klassen.
  • Vi forventer, at alle tager ansvar for sine egne handlinger.
  • Vi vil bestræbe os på, i så vidt mulig omfang, at møde forberedte op til timerne.

Hvis man synes, at et eller flere af ovennævnte punkter er blevet overskredet til en vis grænse, bør man kontakte den enkelte person og/eller tage det op i studietimen.

Vi synes ikke, at disse regler burde være relevante, idet vi mener, vi er voksne nok til at klare os uden, men nu har vi dem i hvert fald på skrift!