Projekter på civilingeniøruddannelsen i Teknisk Informationsteknologi

1. semester

IRTS - Indlejrede Realtidssystemer

Projektdokumentation (PDF-fil)
Projektrapport (PDF-fil)

2. semester

DRTS - Distribuerede Realtidssystemer

Projektdokumentation (PDF-fil)
Projektrapport (PDF-fil)

OOMI - Objektorienteret Middleware

Projektrapport (PDF-fil)

UDPK - Udvikling af Protokoller

Projektrapport (PDF-fil)

3. semester

CONCUR - Concurrency

Projektrapport (PDF-fil)

ESEA - Embedded Systems, Embodied Agents (Lego)

Projektrapport (PDF-fil)

4. semester

Speciale: Java Optimized Processor

Se specialesiden.