CS Info

Indhold:
Introduktion
Funktioner
Download
Screen shots
Konfiguration
Kendte fejl
Versionshistorie
Fremtidige udvidelser
Kontakt
CS Info Web


Introduktion

CS Info bruges til at overvåge en CS-server (Counter-Strike).
Der vises aktuelt map og spillere samt deres frags og online-tid.

Funktioner

 • Konfiguration gennem en konfigurationsfil (i XML-format)
 • Kan arbejde i baggrunden (bruger ca. 3 MB RAM startet)
 • Mulighed for autostart, så programmet automatisk starter med at overvåge serveren, uden man behøver at gøre noget
 • Mulighed for at starte minimeret. Den grafiske brugergrænseflade vises ved at højreklikke på programmets ikon i 'System Tray'. Derfra kan programmet også minimeres igen eller lukkes ned.
 • Når der er spillere på serveren, skifter ikonet i 'System Tray' til grønt og samtidig viser ikonets 'tooltip' antallet af spillere
 • Mulighed for at joine den angivne server direkte
 • Mulighed for forskellige typer af meddelelser, når spillere connecter til serveren:
  • Mail til flere forskellige mail-adresser
  • "Net send"-besked til flere forskellige IP-adresser (også kendt som Windows Messenger Service)
  • Popup-vindue på den maskine, hvor programmet kører
 • Når der er givet en meddelelse, slås notificeringsfunktionen fra i et konfigureret tidsrum, så der ikke kommer mails og "net send"-beskeder, mens man spiller
 • Under fanebladet 'Help' kan der oprettes forbindelse til denne hjemmeside. Bemærk at programmets skærmbillede kan gøres større, så hjemmesiden bedre kan ses i programmets indbyggede webbrowser
 • NB. Ved afsendelse af besked via mail SKAL der være installeret en lokal SMTP-server. Dette er KUN testet vha. IIS, så der tages forbehold for fejl ved brug af andre SMTP-servere!
 • NB. Programmet lægges IKKE under 'Startup'/'Start'. Hvis man ønsker programmet til at starte automatisk, skal der manuelt oprettes en genvej dertil under 'Startup'/'Start'


Download

Nuværende version: 1.3.0 (09.02.2007): Kan håndtere flere versioner af Steam-protokollen.
Tidligere version: 1.2.1 (08.10.2005): Opdateret til en nyere Steam-protokol.
Tidligere version: 1.1.15 (14.02.2004): Lavet til en gammel Steam-protokol

Programmet er pakket i en ZIP-fil vha. programmet WinZip. Programmet pakkes ud og installeres ved at aktivere filen 'Setup.Exe'.
Der oprettes automatisk en genvej på skrivebordet samt i startmenuen. Der oprettes IKKE en genvej under 'Startup'/'Start'.

Under installationen skulle installationsprogrammet meget gerne finde ud af, om der mangler nogle komponenter for at køre programmet (.NET framework og J# Redistributable Package). Disse er nødvendige for at køre programmet.

Download
Version 1.3.0 (kan håndtere flere versioner af Steam)
Version 1.2.1 (ny Steam)
Version 1.1.15 (gammel Steam)

Screen shots

Info View
CS Info - Info
 • Her kan du starte og stoppe overvågningen af serveren
 • Når der er spillere på serveren, vises dette med antallet af spillere samt deres navne og antal kills

Configurations
CS Info - Config
 • Server:
  • Server: IP eller computernavn/domæne på CS-server
  • Port: Portnummer på serveren (normalt 27015 for en CS-server)
  • Delay: Antal sekunder mellem opdatering af informationer
 • Notification:
  • E-mail to: De mail-adresser, der sendes meddelelse til, hvis det ønskes
  • Net send to: De IP-adresser, der sendes meddelelse til, hvis det ønskes
  • Player threshold: Mindste antal spillere, der skal være på serveren, før det gives besked
  • Notify on mail: Angiver om der skal sendes besked via mail
  • Notify on net send: Angiver om der skal sendes besked via "net send"-kommandoen
  • Notify on popup: Angiver om der skal vises en popupboks


Konfiguration

Der kan sættes diverse konfigurationer i filen "CS Info Config.xml", der ligger samme sted, som programmet er installeret.
Det er MEGET vigtigt, at strukturen i denne fil IKKE ændres, men at det KUN er værdierne i de enkelte felter, der ændres!

Eksempel på konfigurationsfil
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<csinfo>
 <config>
  <server>gedebuk.dk</server>
  <port>27015</port>
  <delayS>30</delayS>
  <notifyThreshold>2</notifyThreshold>
  <notifyMailOn>false</notifyMailOn>
  <notifyNetSendOn>false</notifyNetSendOn>
  <notifyPopupOn>true</notifyPopupOn>
  <autostart>false</autostart>
  <notifyOnce>true</notifyOnce>
  <notifyDelayS>3600</notifyDelayS>
  <startMinimized>false</startMinimized>
  <helpPage>http://www.mads-p.dk/software/index.asp?page=csinfo</helpPage>
  <csprogram>"C:\Program Files\Steam\SteamApps\
    gedebuk\counter-strike\hl.exe"</csprogram>
 </config>
 <users>
  <mail>
   <mailaddr name="Navn">mads@mads-p.dk</mailaddr>
  </mail>
  <netsend>
   <host name="Navn">192.168.1.1</host>
  </netsend> 
 </users>
</csinfo>
Gennemgang af konfigurationsfil
Konfiguration Beskrivelse Eksempel
server IP-adresse eller computernavn/domæne helloworld.dk
port Portnummer på serveren 27015
delayS Tid (i sekunder) mellem hver opdatering 30
notifyThreshold Mindste antal spillere på serveren, inden der notificeres på mail, net send eller popup 2
notifyMailOn Angiver om der skal gives besked via mail true
notifyNetSendOn Angiver om der skal gives besked via net send true
notifyPopupOn Angiver om der skal gives besked på en popupboks true
autostart Angiver om programmet automatisk skal starte med at overvåge en server, eller om man manuelt skal trykke 'start' først true
notifyOnce Hvis 'true' slås notificeringen fra, indtil ovenstående tidsrum er gået. Hvis 'false' notificeres hver gang true
notifyDelayS Tid (i sekunder) inden næste notificering, så man ikke får mail, net send eller popupboks, mens man spiller. Hvis værdien angives til '-1', SKAL notificeringen slås til manuelt, hvis man ønsker det 3600 (1 time)
startMinimized Hvis 'true' starter programmet minimeret (sparer RAM). Hvis 'false' starter programmet normalt true
helpPage URL på denne hjælpeside http://www.mads-p.dk/software/index.asp?page=csinfo
csprogram Sti og filnavn til at starte CS direkte "C:\Program Files\Steam\SteamApps\gedebuk\counter-strike\hl.exe"
mailaddr Mailadresse der bliver sendt besked til, hvis det ønskes. Bemærk at der kan angives lige så mange adresser, som man ønsker. Attributten 'name' bruges ikke p.t., så den kan bruges som en bemærkning til en selv receiver@host.com
netsend IP-adresser eller computernavne der bliver sendt besked til, hvis det ønskes. Bemærk at der kan angives lige så mange adresser/navne, som man ønsker. Attributten 'name' bruges ikke p.t., så den kan bruges som en bemærkning til en selv 192.168.1.1


Kendte fejl

 • Nogle gange kommer fejlen 'Timeout'. Dette skyldes en timeout i modtagelsen af informationer fra en server.


Versionshistorie

 • Version 1.3.0 (09.02.2007): Kan håndtere flere versioner af Steam-protokollen
 • Version 1.2.1 (08.10.2005): Ændring i Steam-protokollen implementeret
 • Version 1.2.0 (16.08.2005): Implementering af ny Steam-protokol samt visning af spillernes online-tid
 • Version 1.1.15 (14.02.2004): Bug-fixes
 • Version 1.1.14 (14.09.2003): Visning af servernavn og aktuelt map
 • Version 1.1.13 (13.09.2003): Mulighed for at starte CS direkte, mulighed for at lukke programmet ved fejl samt oprettelse af fejllog
 • Version 1.1.12 (10.08.2003): Første offentlige udgave af CS Info


Fremtidige udvidelser

 • Flere registrerede servere
 • Mail uden at bruge lokal SMTP-server


Kontakt

Hvis du oplever fejl i programmet eller har forslag til forbedringer, kan jeg kontaktes via e-mail på mads@mads-p.dk.

CS Info Web

På adressen http://gedebuk.dk/CsInfoWeb kan du se status på en CS-server via en hjemmeside.

Opdateret d. 08.10.2005